Συνάντηση της δυναμικής, διαπολιτισμικής γυναικείας ομάδας της ΚοινΣΕπ Περι Έργων.

Μέλη και μαθήτριες στην Κατερίνη !