Σκοπός μας, προκειμένου να πετύχουμε τη βιώσιμη ανάπτυξη, είναι να οργανώσουμε δραστηριότητες που αφορούν:

Το δίκαιο και αλληλέγγυο εμπόριο, μια εμπορική σύμπραξη σε διεθνές και εγχώριο επίπεδο που βασίζεται στον διάλογο, τη διαφάνεια και τον αλληλοσεβασμό.

Την ανάπτυξη δεξιοτήτων και μεταφορά τεχνογνωσίας.

Την παραγωγή, μεταποίηση, προώθηση ή διατήρηση της παραγωγικής ή πολιτισμικής κληρονομιάς κάθε τόπου.

Την παραγωγή και προώθηση της ανεξάρτητης πολιτισμικής δημιουργίας.

Πιο συγκεκριμένα οι δραστηριότητες περιλαμβάνουν:

Εκπαίδευση ομάδων σε βασικές δεξιότητες που σχετίζονται με την εργασία , παράδειγμα το Εργαστήρι Ραπτικής του Σωματείου Περιχώρησις όπου συμμετέχουν ευπαθείς ομάδες, συμπεριλαμβανομένων μεταναστών

Ενδυνάμωση των μελών ειδικών και ευπαθών ομάδων μέσα από δράσεις υποστήριξης και εκπαίδευσης

Δημιουργία νέων θέσεων εργασίας σε ένα προστατευμένο και αξιοπρεπές περιβάλλον με στόχο την κοινωνική ενσωμάτωση

Διοργάνωση εκδηλώσεων, εργαστηρίων, bazaar

Ανάπτυξη ενός δικτύου εθελοντών που θα υποστηρίζουν όλες μας τις δράσεις

Δικτύωση και συνεργασία με άλλους φορείς πάντα με γνώμονα τις ιδέες και τις αξίες μας

Πώληση των προϊόντων μας, αλλά και των προϊόντων άλλων οργανισμών και ομάδων που μοιράζονται τις ίδιες αρχές και αξίες με εμάς