Σκοπός της Περί Έργων Κοιν.Σ.Επ. είναι να ενισχύσει πρακτικά μέσω της αλληλέγγυας οικονομίας συνανθρώπους μας που ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, ανεξαρτήτως εθνικότητας, φυλής και θρησκευτικών πεποιθήσεων, εκπαιδεύοντάς τους στον τομέα της κοπτικής και ραπτικής και δημιουργώντας θέσεις απασχόλησης, ώστε να μπορέσουν μέσα από αυτή την κοινή προσπάθεια να ορθοποδήσουν..