Τον Ιανουάριο του 2019 ιδρύθηκε στην Κατερίνη η Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση Περί Έργων με σκοπό την Συλλογική και Κοινωνική Ωφέλεια. Στον πυρήνα αυτής της προσπάθειας βρίσκονται άνθρωποι οι οποίοι πιστεύουν στην αλληλέγγυα οικονομία και στοχεύουν στη βιώσιμη ανάπτυξη.

Για την επίτευξη αυτού του στόχου ασκούμε δραστηριότητες οι οποίες:

Συμβάλουν στην κοινωνική και οικονομική ισότητα

Προωθούν την ισότητα των φύλων

Προστατεύουν και αναπτύσσουν τα κοινά αγαθά

Προωθούν την πολυπολιτισμική συμφιλίωση δίνοντας έμφαση στις ιδιαιτερότητες των τοπικών κοινωνιών