Λαμβάνοντας υπόψη τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία και αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19. Σας ενημερώνουμε πως η ΚοινΣεπ ΠΕΡΙ ΕΡΓΩΝ θα αναστείλει προσωρινά τη λειτουργία του εργαστηρίου. Ευχαριστούμε!

Παραμένουμε πάντα στη διάθεση σας για οτιδήποτε χρειαστείτε.

Κατηγορίες: Κοιν.Σεπ